Proje hakkında

KARANTİNA. – Niteliksel İleri Araştırma ve Elektronik Araçlar aracılığıyla Neets’in Dahil Edilmesi Eğitimi (Proje Numarası: 2020-2-IT03-KA205-019431) Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ programı (KA2 Gençler için Stratejik ortaklıklar) aracılığıyla finanse edilmektedir. Projenin ilk ana amacı gençlik çalışanlarına/kuruluşlarına yöneliktir: hem yaşadığımız gibi acil durumlar için hem de diğer potansiyeller için “uzaktan” gençlik çalışmasının kalitesini iyileştirmek için bilgi, yeterlilik ve araçlar sağlamak için “karma” bir yaklaşımın yararlı olabileceği durumlar. İkinci ana amaç, izolasyon ve sosyal mesafenin sonuçlarına, özellikle NEET’lere (Ne İşte Ne De Eğitimde) ve imkanları kısıtlı, engelli ve coğrafi engelleri olan insanlara yöneliktir. Proje, Avrupa ülkelerinde bu gençleri motive etmeyi, fırsatları iyileştirmeyi ve güçlenmelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Çıktılar

Fikri Çıktı 1

Uzaktan gençlik çalışması faaliyetleri için uygun mevcut dijital araçlar hakkında bir araç takımı ve yönergeler. Konsorsiyum, gençlere yüz yüze etkileşimin önündeki engeller olarak tecrit, sosyal mesafe veya herhangi bir engelle yaklaşma yöntemlerini içerecek uygun bir Açık Eğitim Kaynağı (AEK) oluşturacaktır. Nihai AEK’in ikinci kısmı, gençlik çalışanlarının faaliyetleri uzaktan yürütme yeterliliklerini geliştirecek bir dizi araç (faaliyetler ve dijital araçlar) içerecektir.

Fikri Çıktı 2

Farklı geçmişlere sahip gençler için bir dizi motivasyon videosu. Konsorsiyum, zor durumlarda bile güçlüklerle baş edebilmek için stratejiler geliştirmeyi amaçlayan 30 videodan (ortak başına 5) bir dizi oluşturacaktır. Bu aktivitenin hedef kitlesi, izolasyondan, sosyal mesafeden ve/veya coğrafi veya fiziksel (örneğin bir engellilik nedeniyle) nedenlerden dolayı yaşayamayan gençlerden muzdarip veya henüz iyileşmeyen 13 ila 30 yaş arası gençlerden yüz-yüze gençlik çalışması faaliyetlerine katılamayacak olanlardır.

Fikri Çıktı 3

İzolasyon veya sosyal mesafe koşullarında gençler arasında güçlü kalabilmeyi mümkün kılabilmek için bir Gençlik Sosyal Medya Kampanyası oluşturulacaktır. Konsorsiyum, her ortak ülkede en az 1 ulusal çevrimiçi toplantı ve uluslararası çevrimiçi toplantı yoluyla ortak ülkelerde ve Avrupa’da bir gençlik örgütleri ağı oluşturacak ve gençlerin güçlendirilmesini, liderliğini, sorunlarla başa çıkma kapasitesini ve aktif vatandaşlık duygusunu pekiştirecektir.

Son Haberler

Sonuç Bulunamadı

İstediğiniz sayfa bulunamadı. Aramanızı daraltmayı deneyin veya mesajın üzerindeki gezintiyi kullanın.